Online aukce

Obrábecí centra

Die Auktion wurde bereits beendet!
Obrábecí centra

Obrábecí centra

Číslo nabídky: 12160

1. čtvrtletí 2020

  Forma nabídky

  Online Projekt

  Na základe poverení nabízíme v on-line aukci obrábecí centra spolecnosti Kovosvit MAS Machine Tools, a.s..

  1. čtvrtletí 2020

  Zobrazit více fotografií z této položky

  login

  K odevzdání příhozu musíte být nejdříve přihlášen.

  Poslat známému

  E-Mail *

  Zpráva *

  Domluvit termín prohlídky

  Číslo nabídky:

  12160

  Vaše sdělení


  Bitte teilen Sie mit, über welchen Weg Sie eine Kontaktaufnahme wünschen.
  • Detaily

   Prohlídky:

   Místo CZ-391 02 Sezimovo Ústí: Jen po predchozí telefonické domluve s p. Ing. Antonínem, Tel.: 00420 773 445 221

   . Vaše nabídky mužete elektronicky podávat okamžite !

   Do aukce nabízíme:

   5 vertikálních obrábecích center, MCV, 750 Speed / MCV, 1000 Power / Kovosvit MAS, RV 2016 – 2018; 1 portálové obrábecí centrum, MMC, 1500 Sprint / Kovosvit MAS, RV 2018

   POZOR - Pri udeleném príklepu bude vlastník pred vystavením zálohové faktury požadovat uzavrení a podepsání kupní smlouvy. Bianco kupní smlouva k nahlédnuti here.

  • Kontaktní osoba

   NetBid CZ s.r.o.
   T (420) 224 934 679
   info@netbid.cz

  • Podmínky

   V kupní smlouve zejména pozor na:

   1) V prípade prodeje do zahranicí je nutné, aby bylo zarízení posuzováno z hlediska zboží dvojího užití, prípadne k nemu bude muset být zažádáno o licenci a tím vznikne casová prodleva v konecném dodání stroje/zarízení.
   2) Kupující i z clenského státu EU zaplatí zálohu na DPH.
   3) Kupující je povinen projednat všechny úpravy kupní smlouvy s Kovosvitem MAS pred ukoncením aukce. Kontakt na Kovosvit MAS Machine Tools, a.s.bude sdelen na vyžádání.

  Jednotlivé položky dle zakázek (0)

  • Přehled jednotlivých pozic. (0)