Řízení kvality

Začátkem roku 2011 proběhla úspěšná certifikace společností NetBid AG a Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG podle DIN EN ISO 9001:2015.

Ptáte se proč?

Neboť jsme rozpoznali u našich klientů potřebu spolehlivosti a srozumitelnosti. Na základě toho jsme s našimi externími poradci provedli optimalizaci našich procesů. Závaznými pravidly, opakovanými školeními našich spolupracovníků spolu s dokumentací pracovních postupů zajišťujeme transparenci procesů a dosahujeme vysokou kvalitu našich služeb.

Součástí vnitřního řízení kvality provádíme opakující se QM-kola, zajišťující kontinuální zlepšování procesů. Mimoto se podrobujeme pravidelně dodatečným auditům k dosažení dalších pohledů a názorů z nezávislých zdrojů.

Podpořte nás prosím při naší snaze se stále zlepšovat a sdělte nám, co se Vám u nás líbilo či nelíbilo.Jsme vděčni za všechny konstruktivní upozornění. Pište nainfo@netbid.com.