Dodací podmínky

Kupujete stroje u NetBid na místě „jak stojí a leží“. Doslovně tedy nenásleduje žádné dodání! Po úplném zaplacení přísluší kupujícímu zajistit si demotáž a přepravu. NetBid může podniknout pouze podpůrné kroky a zprostředkovat vhodného partnera pro přepravu.

Buďte si prosím vědomi toho, že k přechodu vlastnického práva dojde až úplným zaplacením celé částky. Předem není možné provést odpočet (daň z obratu). Směrodatné datum se dokládá datem převodu nebo potvrzení příjmu / stvrzenky. Odkaz na faktuře ohledně data dodání se již neužívá.