FAQ - často kladené otázky

Toto je listina často kladených otázek, které jsme pro Vás sestavili k lepší orientaci v tématech.

Při nejasnostech se obraťte na náš zákaznický servis na telefonní lince 224 934 679 nebo nám pošlete mail na info@netbid.cz.

 • Obecné informace

  • Kdo se může účastnit aukce?

   Každá fyzická osoba po dovršení 18 let věku nebo každá právnická osoba.

  • Jak mohu NetBid používat?

   Pokud se zajímáte o nějaký objekt/zařízení a chcete přihazovat, nebo nabídnout vlastní stroj k prodeji, je nutné se nejdříve zaregistrovat. Toto jest bezplatné a nezávazné.

  • Proč končí aukce často později než je zveřejněno?

   Každá aukce končí v podstatě v předem zveřejněném čase. Přijde-li ale v posledních deseti minutách dražby nabídka, prodlužuje se doba automaticky o dalších deset minut. Tento postup se uplatňuje tak dlouho, dokud se poslední nabídka neudrží celých deset minut jako nejvyšší. Mělo by to Vám jako zájemci usnadnit postup v citlivé fázi dražby. Vyloučí se tak komplikace vznikající časovým zpožděním Vaší reakce z daných technických skutečností (např. silný provoz na internetu, Váš přetížený provider atd.).

  • Co je nabídkový agent?

   Pravděpodobně nebudete mít možnost neustále během i několika týdnů trvající aukce kontrolovat stav a aktuálně více přihazovat. Nabízíme Vám našeho osobního nabídkového agenta. Je to v podstatě Váš osobní asistent, který v době Vaší nepřítomnosti převezme přihazování za Vás. Stanovíte mu Váš nejvyšší limit na položku a zbytek převezme nabídkový agent. Bude-li Vaše aktuální nabídka přehozena, nabídne agent automaticky vyšší nabídku v rozmezí, které jste mu definoval. A protože přiklep ze stejně vysokých nabídek obdrží ta, která přišla nejdřív, máte Vy s Vaším nabídkovým agentem vždy náskok.

  • Co je minimální cena (reserve price)?

   Někteří nabízející požadují minimální cenu. Nedocílí-li se na konci aukce této ceny, příklep proběhne pouze s výhradou.

  • Co je to příklep s výhradou?

   Přiklepnuto s výhradou je v případě, že nejvyšší nabídka nedosáhla minimální ceny. Je-li udělen příklep s výhradou, nevzniká nárok na získání předmětu. NetBid se v tomto případě spojí s prodávajícím, pokud přeci jen tato nabídka nebude akceptovaná.

  • Jak dlouho je moje nabídka, na kterou jsem dostal příklep s výhradou, pro mne závazná?

   V tomto případě je nabízející vázán svoji nabídkou sedm kalendářních dnů, po této době závaznost končí. NetBid v této době prověří, zda-li se může uskutečnit prodej. Nezávisle na tom v podstatě existuje možnost, tuto pozici opět dát do aukce k získání vyšší nabídky.

  • Jsem při přihazování znevýhodněn, pokud mám pomalejší internetové připojení?

   Vzhledem k tomu, že poslední nabídka musí vytrvat deset minut na internetu, čemuž je přizpůsoben i čas ukončení aukce, mají možnost přihazovat i zájemci s nízkorychlostním připojením.

  • Potřebuji nějaký speciální hardware nebo software, abych mohl používat www.netbid.com?

   Ne. Standardní počítač nebo mobilní přístroj s prohlížečem je dostatečný. Není potřeba speciálních programů.

  • Proč nemohu na některé pozice učinit nabídku?

   Zveřejňujeme i pozice, které se prodávají či draží v klasických dražbách. Nabídky na tyto pozice mohou být přijaty pouze jako faxové nabídky a jsou považovány na klasické dražbě jako písemné nabídky.

 • Přihazování a nákup

  • Jak se odlišuje podávání nabídek u prodejních forem aukce a obchodování?

   Při aukci je krokování nabídek předem dané. Lze zde alternativně použít nabídkového agenta. Při obchodování je možné nabízet nad cenovou představou (při 75%-Option nad 75% cenové představy). Tyto nabídky mohou být časově omezené.

  • Jak mohu položku vydražit?

   Dražby/aukce jsou klasickým instrumentem tvorby ceny v tržním hospodářství: platí nejvyšší nabídka – podmínky jsou pro všechny nabízející stejné. Nejprve se musíte jako zájemce přihlásit a nechat se zaregistrovat. Potom se můžete přihazováním účastnit dražby/aukce. Je-li Vaše nabídka v době příklepu nejvyšší, vytvoří se na základě našich obchodních podmínek kupní smlouva. Stáváte se automaticky vlastníkem položky, o čemž budete informován e-mailem. Vyzvednout si své vydražené položky můžete poté, co obdržíme kupní cenu (včetně provize a DPH) na naše konto a vy následně obdržíte od nás potvrzení k vyzvednutí.

  • Jak mohu stáhnout svoji nabídku?

   Nabídky kupujícího jsou právě závazné a není možné je stáhnout! Podání nabídky není žádná hra. Bude-li jí udělen příklep, je prodej právoplatný.

  • Kdy je proveden příklep u aukce / obchodování?

   Přiklep v aukci je učiněn na konci aukce, pokud nejvyšší nabídka dosáhla či překročila minimální cenu. Pokud je učiněna nabídka v posledních deseti minutách aukce, posouvá se konce aukce o deset minut. Příklep je pak učiněn automaticky. U obchodování je příklep činěn manuálně. Prodávající má svobodu volby, kterou z příchozích nabídek nakonec využije.

  • Co je minimální cena (reserve price) u aukcí?

   Nedocílí-li se na konci aukce této ceny, příklep proběhne pouze s výhradou.

  • Co je to příklep s výhradou?

   Přiklepnuto s výhradou je v případě, že nejvyšší nabídka nedosáhla minimální ceny. Je-li udělen příklep s výhradou, nevzniká nárok na získání předmětu. NetBid se v tomto případě spojí s prodávajícím, pokud přeci jen tato nabídka nebude akceptovaná.

  • Jak dlouho je moje nabídka, na kterou jsem dostal příklep s výhradou, pro mne závazná?

   V tomto případě je nabízející vázán svoji nabídkou sedm kalendářních dnů, po této době závaznost končí. NetBid v této době prověří, zda-li se může uskutečnit prodej. Nezávisle na tom v podstatě existuje možnost, tuto pozici opět dát do aukce k získání vyšší nabídky.

  • Co je myšleno příklepem s výhradou u balíkové položky?

   V některých projektech jsou přidány dodatečně ještě balíkové položky. Tyto pak včetně jednotlivých položek, v nich obsažených, získají pouze příklep s výhradou. Po posledním příklepu projektu se porovná suma jednotlivých nejvyšších nabídek na individuální pozice s hodnotou nejvyšší nabídky na balíkové položce. Vyšší hodnota obdrží konečný příklep, o čemž bude kupující informován.

  • Jaké náklady vznikají při příklepu?

   Uváděné ceny jsou netto Eur, tedy bez prodejní provize a DPH. Pokud není u položky uvedena její hodnota, pak je odvislá od dosažené výše příklepu, :

   0 - 25000 10%
   25000 - 50000 9%
   50000 - 100000 8%
   > 100000 7%

   Prodejní provizní dohody jsou možné a budou případně explicitně uvedeny. K přiklepnuté vydražené částce a k přirážkám se přidává aktuální DPH. Kupující z Evropské Unie mohou při uvedení svého DIČ nakupovat bez daně.

  • Jak a kdy musím zaplatit?

   Bezprostředně po příklepu je informován úspěšný nabízející. Splatnost platby je nejpozději k stanovenému termínu nebo při obdržení poštou zaslané faktury.

  • Kdy si mohu prohlídnout aukční položky, které mne zajímají?

   Přesné termíny prohlídek naleznete v každém popisu položky. Prohlídky jsou veřejné, bezplatné a konané v daných časech nebo na základě dohody, pokud je to možné.

  • Kdy si mohu vyzvednout vydraženou položku?

   Položky si můžete vyzvednout pouze s od nás vystaveným potvrzením k vyzvednutí. Toto vystavujeme a poštou zasíláme ve chvíli, kdy přijde na naše konto celá hodnota faktury, daná kupní smlouvou včetně provize a DPH.

  • Co je nabídkový agent?

   Pravděpodobně nebudete mít možnost neustále během několika týdnů trvající aukce kontrolovat stav a aktuálně přehazovat více. Nabízíme Vám našeho osobního nabídkového agenta. Je to v podstatě Váš osobní asistent, který v době Vaší nepřítomnosti převezme za Vás přihazování. Stanovíte mu Váš nejvyšší limit na položku a zbytek převezme nabídkový agent. Bude-li Vaše aktuální nabídka přehozena, nabídne agent automaticky vyšší nabídku v rozmezí, které jste mu definoval. A protože přiklep ze stejně vysokých nabídek obdrží ta, která přišla nejdřív, máte Vy s Vaším nabídkovým agentem vždy náskok.

  • Jak mohu sdělit svůj zájem o nějaký specifický objekt?

   Hledáte např. CNC soustruh nebo mobilní bagr? Zanechte svoji poptávku v naší databázi. V případě, že bude relevantní položka zadána v systému k prodeji, budete automaticky informování e-mailem.

  • Kdo je zodpovědný za demontáž a transport vydražených položek?

   Každý kupující je zodpovědný za odstranění a přepravu jím vydražených položek. Nemůže-li či nechce-li kupující tyto činnosti provést sám, rádi mu doporučíme firmy jak pro demontáž, tak pro přepravu, které pak kupující pověří těmito úkoly sám.

 • Prodej

  • Jakým způsobem mohu nabídnout moje zařízení přes NetBid Trading (obchodování)?

   Nový zákazník se musí nejprve zaregistrovat. Se získanými uživatelskými údaji se přihlásí do systému a jsou mu pod záložkou "Moje konto" k dispozici nástroje pro zadávání. Vaše nabídka bude v seznamech zveřejněna se symbolem Trading (obchodování).

  • Jak mohu moje zařízení prodat v aukci přes NetBid?

   Nový zákazník se musí nejprve zaregistrovat. Se získanými uživatelskými údaji se přihlásí do systému a jsou mu pod záložkou "Moje konto" k dispozici nástroje pro zadávání. Vaše nabídka bude v seznamech zveřejněna se symbolem Aukce (aukce). Při zadání položky k aukci se zavazujete k udělení exkluzivity NetBidu.

  • Na co je potřeba si dát pozor při prodeji formou aukce?

   * Vzniká exkluzivní právo prodeje pro NetBid, tzn. nesmíte zařízení jiným způsobem inzerovat nebo prodávat.
   * Při dosažení či překročení Vámi stanovené minimální ceny následuje po uplynutí stanovené doby k ukončení aukce bez další konzultace automatické přiklepnutí.
   * Pokud se nedosáhne Vámi stanovená minimální cena v době do ukončení aukce je možnost zprostředkovat další dojednání mezi nabízejícím a majitelem zařízení.

  • Na co je třeba si dát pozor při prodejní formě Trading (obchodování)?

   * Nevzniká právo exkluzivity prodeje pro NetBid. Můžete využívat i jiných způsobů prodeje. Při prodeji jinou cestou je žádoucí o tom informovat NetBid.
   * Můžete uzavřít obchod, či-li Vaše zařízení prodat kterékoliv došlé nabídce, nezávisle na dosažení Vašich cenových představ.

  • Jak specifikuji cenu?

   Potřebujete startovací a minimální cenu. Systém bude přijímat příhozy od startovací ceny. Vezměte na vědomí, že aukce, kde se příhozy překročí hranice minimální ceny budou automaticky přiklepnuty. Ceny nelze během aukce měnit.

  • Potřebuji fotografii stroje?

   Ano, bez fotografie nebude zařízení zařazeno. Vyhrazujeme si, že budou nedostatečné popsaná zařízení deaktivována. Fotografie musí být k dispozici v formátu *.JPG o velikosti max. 128kB. Vkládejte pokud možno též anglický překlad.

  • Jakým způsobem mohu kontrolovat své aukce/nabídky?

   Obdržíte ihned e-mail, pokud
   * byla učiněna nabídka na Vámi nabízené položky (u aukcí i obchodování)
   * aukce/nabídka byla úspěšná
   * začíná lhůta pro aukce/nabídky s výhradou
   * končí lhůta pro aukce/nabídky s výhradou bez úspěchu
   * vypršela doba pro obchodování
   * byl zaslán dotaz pro prodávajícího (obchodování)
   * bylo zažádáno o prohlídku zařízení (obchodování)

  • Pro co je bankovní potvrzení?

   S podpisem na bankovním potvrzení potvrzuje banka, která jej vystavila Vaši bonitu pro případ příklepu ve Váš prospěch. U pozic s vyšší hodnotou si NetBid nechává písemně potvrdit platební schopnost, aby vyřadil neseriózní zájemce. Tento postup je pozitivní i pro Vás, neb znemožňuje těmto "neschopným platby" negativně ovlivnit průběh dražení!

  • Formulář pro zadávání pozic k prodeji.

   Pod odkazem "Moje konto" naleznete odpovídající formuláře pro vkládání a správu Vámi prodávaných zařízení. Pro aukci zvolte "Zadat aukci", pro obchodování "Zadat obchodování". Formuláře se liší mimo formy prodeje jen v zadávaných cenách. Pole, které je nutno vyplnit jsou označena (*). Jsou-li všechna data v pořádku zadána, objeví se po odklepnutí "Nabídku/Aukci odeslat" potvrzovací stránka, na které můžete zkontrolovat Vaše data. Tuto stránku odešlete kliknutím na "Odeslat", čímž se zviditelní Vaše zařízení okamžitě na našich stránkách. Dejte si pozor na správné zadání ukončení aukce, neboť ta již nepůjde změnit.

  • Změny.

   Změny lze zadávat pouze do doby, kdy není u pozice příhoz/nabídka. Změny v ceně nebo v čase ukončení aukce/obchodování po zveřejnění pozice již nejsou možné.

 • Registrace

  • Vybírá se za registraci poplatek?

   Ne, registrace je bezplatná a nezávazná.

  • Jak se mohu zaregistrovat?

   Klikněte v navigačním menu vpravo na „Nová registrace“.

  • Na co je potřeba dát si pozor u uživatelského jména?

   Při zadávání vložte pouze dvě písmena (např. iniciály), zbytek bude automaticky vygenerován. Systém se snaží o doplněk v vyslovitelné a zapamatovatelné formě. Máte možnost tuto jméno během registrace měnit, po jejím ukončení již nikoliv. Volíte-li si uživatelské jméno sami, použijte slovo s minimálně 8 písmeny, aby nedošlo k záměně. Vystupujte vůči ostatním pouze pod Vaším uživatelský jménem a ne pod jménem firmy. Dobře si uživatelské jméno zapamatujte nebo zapište, neboť jej mailem nezasíláme.

  • Proč jsem nedostal po registraci přístupové údaje?

   Potvrzovací mail zasíláme ihned po ukončení registrace na email, v ní uvedený. Překontrolujte si záložku spamu ve Vašem e-mailovém boxu ohledně zpráv od service@netbid.com, pokud marně čekáte na potvrzovací e-mail. Dalším důvodem pro neobdržení potvrzovacího mailu jsou chyby v zadaném emailovém boxu či poruchy infrastruktury na cestě k Vám. V posledně jmenovaném případě se na nás obraťte o pomoc.

  • Mohu si změnit přihlašovací údaje?

   Uživatelské jméno, které navrhne systém, je možné v průběhu registrace změnit, přičemž je nutno dodržovat určitá pravidla (6-10 znaků, jen čísla, písmena,_,-, žádné podobnosti s osobními či firemními jmény. Pozdější změny již nejsou možné. Heslo je možné kdykoliv změnit. Je potřeba se držet pravidel pro hesla (minimálně 8 znaků, minimálně jedno číslo nebo zvláštní znak).

  • Jak mohu moje konto na NetBidu zablokovat?

   Ohledně deaktivace konta se prosím obraťte přímo na nás. Zablokujeme ho. Všechny Vaše nabídky či další obchody to tohoto okamžiku bude dokončeny. V platnosti zůstávají především všechny Vaše příhozy a další povinnosti.

  • Účastnil jsem se klasické dražby s Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG. Musím se i přesto zde nově registrovat?

   Ne. Na vyžádání zařídíme Vám také Vaši on-line registrací.

 • Ochrana údajů

  • Jak jsou zajištěny moje data?

   NetBid pracuje s ohledem na stanovená omezení, daná německou legislativou (spolkový zákon na ochranu údajů a zákon o komunikačních médiích).

  • K čemu se používají moje data?

   Vaše údaje se užívají výhradně k vyřízení uskutečněných obchodních případů mezi Vámi a NetBid.

 • Společnost NetBid

  • Co je NetBid?

   Za NetBid stoji NetBid Industrie-Auktionen AG a Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG. Již více než šedesát let představujeme na trhu garanta profesionálního ohodnocení a zpeněžování Vašich strojů a zařízení. Nabízíme Vám akceptovatelné posudky a zajišťujeme pomocí individuálních strategií optimální výsledky. Rychle a jednoduše se můžete na našich internetových stránkách informovat o příslušných klasických dražbách, on-line přihazovat na stroje nebo prodávat vlastní zařízení.

Naše Kontakty

Nils Brinkmann

Vedoucí aukce koordinace

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 190

brinkmann@netbid.com