Ochrana údajů u NetBid

Nakládání s údaji se v NetBid řídí německým spolkovým zákonem o ochraně údajů a německým zákonem o komunikačních médiích.

Ukládání kmenových údajů se děje výhradně za účelem zpracování obvyklých obchodních úkonů ze strany NetBid. Udělujete nám k tomu souhlas Vaším přihlášením on-line, přijetím dražebního čísla nebo poptávkou po e-mailu, telefonu či faxem.

Máte kdykoliv právo na informace, opravy, zablokování i smazání Vašich údajů a to bezplatně, pokud tímto nebudou ovlivněny právoplatně běžící obchodní případy.

Osobní údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu poskytovány třetím osobám, které se neúčastní obchodního případu z pozice domluvených služeb (doprava, pojištění, platby atd.).

Děláme organizační a technická opatření, abychom ochránily data před manipulací, ztrátou a krádeží. Přenos osobních a nabídkových údajů probíhá mezi Vámi a naším serverem se službou SSL (šifrované spojení pro protokol http).

Zákazník je zodpovědný za zajištění odpovídajících opatření k ochraně svých přístupových údajů. Zodpovídá tak za případy ukradených nebo zneužitých přístupových údajů.

Tyto internetové stránky používají aplikaci Piwik, otevřený software pro statistické vyhodnocování návštěvnosti. Piwik používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho využívání internetových stránek. Informace o Vašem využití této internetové nabídky, které vytvoří soubor cookie, se ukládají na serveru poskytovatele v Německu. IP adresa se ihned po zpracování dat a ještě před jejich uložením anonymizuje. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci plně využít všech funkcí těchto internetových stránek.


Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro používání Google Remarketing:

Tato webová stránka využívá Google Remarketing. Tuto službu nabízí společnost Google Inc. (dále jen „Google“).
Shromažďování údajů službou Google Remarketing můžete zamezit tak, že kliknete na níže uvedený odkaz. Dojde tak k instalaci „deaktivačního souboru cookie“. Jakmile navštívíte tuto webovou stránku, nebudou shromažďovány žádné Vaše osobní údaje:
Deaktivovat Google Remarketing
Google Remarketing je služba společnosti Google. Ze strany společnosti Google se používají tzv. „soubory cookie“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači. Tím je umožněna analýza využívání webové stránky, kdykoli ji navštívíte. Pomocí souboru cookie se shromažďují údaje o používání této webové stránky, které se (včetně IP adresy) odesílají na server společnosti Google Inc. ve Spojených státech, kde se ukládají. Používání funkce „anonymizeIP“ pro vaši IP adresu zaručuje v rámci Evropské unie nebo členských států Evropského hospodářského prostoru zkrácení IP adresy o poslední oktet, čímž již nelze zajistit jednoznačné přiřazení IP adresy. Společnost Google dodržuje zásady dohody „Safe Harbour“ Spojených států o ochraně osobních údajů a je zaregistrována v programu „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu Spojených států.
Společnost Google informace používá k vyhodnocování Vašeho používání webové stránky. Je umožněno vytváření přehledů aktivit na webové stránce pro provozovatele webových stránek a používání dalších služeb souvisejících s využíváním webových stránek a Internetu. Informace může společnost Google případně předávat třetím stranám, pokud tak stanoví zákon nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají pro společnost Google.
Poskytovatelé třetích stran a společnost Google aktivují na webových stránkách na Internetu reklamu. Společnost Google a poskytovatelé třetích stran využívají údaje k aktivaci reklamy na webových stránkách třetích stran.
Vaše IP adresa nebude v žádném případě propojována s dalšími údaji společnosti Google. Shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoliv do budoucna odvolat. Používání a ukládání souborů cookie ze strany společnosti Google můžete deaktivovat příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči, a to tak, že otevřete stránku www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/. Nebo můžete používání souborů cookie deaktivovat prostřednictvím poskytovatelů třetích stran, a to na deaktivační stránce Iniciativy pro internetovou reklamu na adrese www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Další pokyny týkající se ustanovení společnosti Google najdete na stránce www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.
Pokud se rozhodnete soubory cookie deaktivovat, chceme Vás upozornit na to, že nemusí být dostupné všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.
(Výtah zásad ochrany osobních údajů pro Google Analytics)
www.google.com/analytics/terms/cz.html
(Zdroj: www.mso-digital.de)

Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání sledování konverze Google AdWords
Tato webová stránka využívá v rámci služby Google AdWords sledování konverze. Soubor cookie pro sledování konverze e použije tehdy, pokud uživatel klikne na inzerci, kterou aktivuje Google. Soubory cookie jsou krátké textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači. Platnost těchto souborů cookie vyprší za 30 minut a neslouží ke zjištění identity uživatele. Pokud uživatel navštíví konkrétní stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě neskončila, můžeme my a společnost Google zjistit, zda uživatel na inzerci klikl a zda byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Zákazníci AdWords tak nemohou soubory cookie sledovat přes webové stránky. Informace získané prostřednictvím souborů cookie konverze slouží k vytváření statistik konverze zákazníků AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverze. Zákazníci mají možnost zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerci a byli přesměrováni na stránku označenou značkou sledování konverze. Nezískají však žádné informace, na základě kterých by bylo možné zjistit totožnost uživatelů. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete toto používání zrušit tak, že deaktivujete soubor cookie sledování konverze Google v internetovém prohlížeči v části určené pro nastavení uživatele. Vaše aktivita nebude uvedena ve statistických přehledech sledování konverze. Na níže uvedené internetové stránce najdete další informace k prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: http://www.google.de/policies/privacy/
(Tato část prohlášení o ochraně osobních údajů byla vytvořena ve spolupráci se společností activeMind AG.)

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory ukládané na počítači, které umožňují analýzu Vašeho použití webové stránky. Informace o vašem použití této webové stránky, které cookie vytváří, se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají do paměti. V případě aktivace anonymizování IP na této webové stránce se však vaše IP adresa Google v členských státech Evropské Unie nebo dalších státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenáší na server Google v USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace pro vyhodnocení vašeho používání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics není propojována s jinými daty Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svých prohlížečů. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této internetové stránky. Můžete však kromě toho zabránit předávání dat vytvořených pomocí cookie, která se vztahují na vaše používání webové stránky (včetně IP adres) do Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete / nainstalujete zásuvný modul pro prohlížeče, který je dostupný na tomto linku ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs-CZ ).

Zjišťování osobních údajů prostřednictvím Google Analytics můžete kromě toho zabránit tím, že kliknete na následující odkaz. Spustí se Opt-Out-Cookie, které do budoucna zabrání zjišťování osobních údajů při návštěvě této internetové stránky: Google Analytics deaktivovat

Bližší informace ohledně podmínek užívání a ochrany dat najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html popř. https://www.google.de/intl/cs/policies/ . Upozorňujeme na to, že tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „anonymizeIp“ k zajištění anonymizovanému záznamu IP-adres (tzv. IP-Masking).
původ: www.datenschutzbeauftragter-info.de (přeloženy)

Ansprechpartner

GWS GmbH

Inspektor ochrany údajů
NetBid Industrie-Auktionen AG
a Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

04-3794575918@netbid.com