Platební podmínky

Společné obchodní podmínky a platební podmínky platí pro korporace NetBid Industrie-Auktionen AG a Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG. Všechny ceny jsou uvedeny na internetových stránkách jsou netto ceny považovány za plus navýšení a právní DPH. Příplatky se vztahují na obchodů na platformě jsou považovány v EURO. Všechny ostatní měny jsou zobrazeny pouze pro informační účely.
NetBid Industrie-Auktionen AG a Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG sbírají příplatek 18%

Přirážky, odchylující se od tohoto pravidla jsou zřetelně vyznačeny.

Abychom Vám umožnili si udělat rychlou kalkulaci, je u všech strojů uvedena společnost, která prodej / dražbu provádí.

Konta:
NetBid Industrie Auktionen AG
Deutsche Bank AG Hamburg
Kto.: 646 0 646 01
BLZ: 200 700 00
IBAN: DE87 2007 0024 0646 0646 01
BIC: DEUTDEDBHAM

Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG
Deutsche Bank AG Hamburg
Kto.: 37 200 00
BLZ: 200 700 00
IBAN: DE19 2007 0000 0372 0000 00
BIC: DEUTDEHHXXX

Speciální podmínky při placení na klasických dražbách (dražby na živo):
Na místě budou akceptovány mimo hotovosti pouze bankou potvrzené šeky. Snažte se tedy prosím si zavčasu obstarat toto potvrzení od Vaší banky před dražbou. Nepřijímáme platbu kartami, cestovními šeky nebo jinými platebními prostředky.