Platební podmínky

Společné obchodní podmínky a platební podmínky platí pro korporace NetBid Industrie-Auktionen AG a Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG. Všechny ceny jsou uvedeny na internetových stránkách jsou netto ceny považovány za plus navýšení a právní DPH. Příplatky se vztahují na obchodů na platformě jsou považovány v EURO. Všechny ostatní měny jsou zobrazeny pouze pro informační účely.
NetBid Industrie-Auktionen AG a Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG sbírají příplatek 18%

Přirážky, odchylující se od tohoto pravidla jsou zřetelně vyznačeny.

Abychom Vám umožnili si udělat rychlou kalkulaci, je u všech strojů uvedena společnost, která prodej / dražbu provádí.

V rámci optimalizace digitálních procesů a realizace regulatorních předpisů jsme přešli z bankovního pohledu na kompletně elektronické vystavování faktur. Zároveň s oddělením ceny za zboží a aukční přirážky na separátní faktury poskytujeme vašemu účetnictví vyšší transparentnost.

V důsledku toho obdržíte dvě faktury, které je nutno uhradit na samostatná konta. Následovat bude přehledový list, kde naleznete výpis částek s příslušnými bankovními spojeními. Tento podklad obdržíte ve formě PDF-souboru na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší registraci.