Způsoby prodeje

Všem zařízením na stránkách NetBid je přiřazen jeden způsob prodeje a jsou označena malým symbolem. Rozlišujeme následující způsoby prodeje:

Auction
Zařízení jsou dražena on-line, což znamená, že cena vychází z ceny startovní nahoru v předem stanovených krocích. Je-li v době ukončení aukce dosažena překročena minimální cena, dojde automaticky k příklepu nejvýše nabízejícímu.
Auction Standard je prodej zařízení, který byl zadán přímo vlastníkem. Auction Premium označuje aukci zařízení, vloženého a ohodnoceného společností NetBid.


Trading
Zařízení jsou volně online prodávány, což znamená, že lze posílat nabídky, přesahující 75%/100% cenové představy zadavatele (dle zadání parametru). Nedochází k automatickému přijetí nabídky, je pouze na zadavateli, jestli tu kterou nabídku přijme. Ukončení je možné též před vypršení uvedeného data konce obchodování.
Trading Standard označujeme obchodování zařízení, jenž si zákazník zadal přímo, Trading Premium označuje obchodování zařízení, vloženého a ohodnoceného společností NetBid.


Klasická dražba (Live Auction)
Zařízení se prodávají na klasické dražbě (dražbě naživo) a jsou předem zveřejněny on-line tak, aby si o nich mohli potenciální účastníci získat informativní přehled. Přijímají se písemné nabídky, nicméně příklep se uskuteční bez výjimky na místě v rámci klasické dražby (dražby naživo). 
aukce
Obchodování
exklusivita
Ano: Položka se nesmí prodat jiným způsobem.
NE: Alternativní cesty prodeje jsou zadavatelem povoleny.
vývoj příhozů
Vývoj příhozů je vzestupné od startovací ceny. Předepsané skoky jsou přizpůsobené jednotlivým cenovým oblastem.
Nabídky jsou mezi startovací a minimální cenou volně volitelné. Mohou být též časově omezené.
nabídkový agent
ANO: Může se aktivovat nabídkový agent, který bude samostatně nabízet do zadaného limitu.
NE: U obchodování nelze využít nabídkového agenta.
10 minutové pravidlo
ANO: Přijde-li nabídky v posledních 10 minutách před koncem aukce, posouvá se konec aukce natolik, aby podaná nabídka zůstala 10 minut na online. V této době lze stále podávat další nabídky. Postup se při dalších nabídkách opakuje. 10 minutové pravidlo je analogické k vyvolávání dražebníka při živých dražbách.
NE: U obchodování neplatí 10 minutové pravidlo.
časové omezení nabídky
NE: Příhozy jsou platné do konce aukce plus 7 dní lhůty po výhrady. Stažení příhozu či časové omezení není možné.
ANO: omezení je volitelně možné.
příklep s výhradou možný
ANO: leží-li v době konce aukce nejvyšší příhoz pod minimální cenou, bude udělen příhoz s výhradou. Platí zde lhůta pro výhrady v obvyklé délce 7 dní, pokud není smlouvou o zpeněžení stanoveno jinak. V této době se přijímají další příhozy. V této době není Netbid vázán datem ukončení lhůty a jedná s nejvýše nabízejícím a vlastníkem.
NE: Při obchodování neexistuje příklep s výhradou.
příklep
automaticky: Aukční základna uděluje příklep samostatně.
manuálně: Příklep je udělen manuálně buď majitelem samotným nebo NetBidem na základě smlouvy s majitelem.
úspěšný příklep při
Nejvyšší příhoz je při dosažení konce aukce stejná nebo vyšší než minimální cena.
Jakákoliv nabídka v libovolný časový okamžik mezi začátkem a koncem platnosti nabídky a uveřejnění může být přijata buď prodávajícím nebo NetBidem na základě smlouvy.
ukončení bez příhozu
Nepřišla žádná nabídka nebo v době výhrady nedošlo k dohodě mezí nejvýše nabízejícím a majitelem.
Nedošel žádný příhoz ani žádný příhoz nebyl obdržen.