DEMONTÁŽ

Naše Kontakty

Nils Brinkmann

Vedoucí aukce koordinace

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 190

brinkmann@netbid.com

Informace na téma demontáže

Ne všechny zakoupené položky lze odnést v ruce či naložit pomocí jednoduchých nástrojů či zařízení. Větší stroje či výrobní linky požadují přesnější plánování demontáže. Demontáž si organizuje kupující a též za ní odpovídá. Již v o okamžiku odevzdání příhozu musíte zohlednit Vám vzniklé náklady a též i časovou náročnost demontáže...

Optimální průběh demontáže je v zájmu všech zúčastněných a vyžaduje dobrou komunikaci. Na základě situace v podniku na místě demontáže je nutno minimalizovat její vliv na okolí a podniknout i další opatření k její ochraně. V oblastech s ukončenou výrobou je tato situace výrazně jednodušší. Využití zdvihacích zařízení, nacházejících se na místě demontáže si může dohodnout kupující s prodávajícím.

Vyloučeny jsou jakékoliv ohrožení osob, budov či jiných předmětů, stejně tak životního prostředí. Toto požaduje odpovídajícím způsobem vyškolený personál a vhodné nářadí a zdvihací techniku. Při odpojování zařízení od médií jako proud, voda, plyn, tlakový vzduch, klimatizace či odpad., je nutno konce správnými uzávěry. Je nutno zajistit, že nedojde k úniku těchto médií a zajistit eventuálně jejich zachycení. Tyto použité látky jsou součástí prodeje a musí být odpovídajícím způsobem zlikvidovány, pokud není možno je recyklovat.

Je-li nutné v rámci demontáže provést stavební úpravy, jsou i tyto v organizovány a provedeny kupujícím. Po ukončení demontže kupující též zajistít zpětnou nápravu těchto změn v odpovídající kvalitě.