TRANSPORT A PROCLENÍ

Naše Kontakty

Nils Brinkmann

Vedoucí aukce koordinace

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 190

brinkmann@netbid.com

Informace k přepravě a proclení

NetBid neprovádí přepravu, dopravu, balení či nakládku. Termín dodání na našich fakturách se rozumí ve smyslu §3 (1) UStG.

Odvoz koupeného/vydraženého zařízení je na kupujícím. Je na jeho rozhodnutí, zda-li si jej vyzvedne sám, či deleguje na třetí stranu. V případě přání poskytne NetBid doporučení na spedici, kterou nicméně musí kupující objednat sám. Domluví se se spedicí, jak připravit zařízení transportu, jak bude probíhat nakládka, kolik je třeba vozů atd.

Kupující obdrží všechny dostupné informace o rozměrech, váhách, případně o provozních- či nebezpečných látkách. Doplňující informace si již kupující musí zjistit sám, sdělit je spedici a zohlednit při přepravě samotné.

Nezaručuje se dostupnost zvedacích zařízení na místě nakládky. Použít vlastních prostředků na místě musí být vlastníkem odsouhlaseno a provedeno vyškoleným personálem. Pokud nejsou zdvihací prostředky na místě k dispozici, je kupující povinen si je zajistit.

NetBid poskytuje podporu kupujícímu při vyřizování celních formalit. To neosvobozuje kupujícího od všech jeho povinností, neb si sám objednal vývoz. Označení vyvážených strojů, klasifikace, váhy a rozměry na celních dokumentech vysokou míru pečlivosti. Podílí-li se na vývozu spedice, je vhodné je upozornit na dodržení nahlášených hraničních přechodů.