Beslaglegging

Contact

   

Nils Brinkmann

   

Head of Auction Coordination

   

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 190

   

brinkmann@netbid.com

Informatie over beslaglegging

Als machines van een persoon zich bevinden op een locatie waartoe hij/zij geen toegang heeft, en zijn/haar eigendom als bedreigd beschouwt als gevolg van sluiting, onrechtmatig gebruik, verkoop, enz., kan beslaglegging worden overwogen als toereikend middel. In dit proces worden machines getransporteerd naar een geschikte opslaglocatie. De uitvoerende instanties, opslaglocatie, transport, etc. moeten voor elk afzonderlijk geval worden geselecteerd.
Beslaglegging is verzekerd in het kader van wettelijke mogelijkheden. We bieden geen garanties met betrekking tot de uitvoerbaarheid als beslaglegging niet binnen de legale mogelijkheden valt.
De persoon die de inbeslagname laat uitvoeren, is de eigenaar en verantwoordelijk voor de ontstane kosten. Demontage en transport evenals eventuele aanvullende diensten zoals verzekering zijn behoren hier ook toe.