demontage

Contact

   

Nils Brinkmann

   

Head of Auction Coordination

   

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 190

   

brinkmann@netbid.com

Informatie over demontage

Niet alle geveilde of gekochte machines kunnen handmatig of met eenvoudige hef- en transportmiddelen worden verplaatst. Grote machines of complexe systemen vereisen een nauwkeurige demontageplanning. Demontage valt onder verantwoordelijkheid van de koper. Bij het plaatsen van een bod, moeten de kosten en benodigde tijd duidelijk zijn.
Het optimale verloop van de demontage is in het belang van alle betrokkenen en vereist nauwe communicatie. Afhankelijk van de situatie van het bedrijf ter plekke, moet de onderbreking van lopende productieprocessen mogelijk worden voorkomen of moeten andere speciale veiligheidsmaatregelen worden geïnitieerd. Gevallen waarin productiefaciliteiten worden stilgelegd zijn veel eenvoudiger. Het potentiële gebruik van bestaande hefsystemen kan worden geregeld tussen koper en verkoper.

Risico's met betrekking tot mensen, gebouwen, andere objecten of milieuschade moeten echter worden uitgesloten. Dit vraagt ​​om goed opgeleid personeel en geschikte werk- en hefapparatuur. Bij het loskoppelen van voedingsleidingen (elektriciteit, gas, perslucht, airconditioning, riolering, enz.) moeten de juiste aansluitingen in acht worden genomen. Het lozen van schadelijke / gevaarlijke stoffen moet op een geschikte manier worden voorkomen en verzameld. Dergelijke afvalstoffen maken deel uit van de verkoop en moeten worden verwijderd als ze niet opnieuw kunnen worden gebruikt.
Als demontage bouwkundige aanpassingen noodzakelijk maakt, moeten ze ook door de koper worden uitgevoerd en overeenkomstig worden hersteld.