Taxatie

Contact

Verena Bach

Executive Assistent

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 212

bach@netbid.com

De waardering van de bezittingen maakt een precieze inschatting van de huidige financiele situatie van een bedrijf mogelijk. Of het nou vastgoed, productielijnen, individuele machines of voertuigen zijn, wij stellen de waarde van uw bezittingen vast op basis van huidige waarde of liquidatiewaarde.

Wij verzorgen snelle, betrouwbare waardes in onze duidelijk gestructureerde waardering in vertrouwelijkheid van derden inclusief uitgebreidde documentatie.Methode

We bepalen precieze waarden op basis van meer dan 500.000 datapunten, die gedocumenteerd zijn van verschillende veilingen en directe verkopingen van verschillende soorten machines en …

Case Studies

  • Herstructurering
  • Successie
  • Financiering