Opschrift Case Studies Veilingen

Contact

   

Nils Brinkmann

   

Head of Auction Coordination

   

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 190

   

brinkmann@netbid.com

Er bestaan verschillende redenen voor liguidatie. Hier een aantal veelvoorkomende voorbeelden:

  • Insolventie

    Een bedrijf opent een insolventieprocedure en wordt geliquideerd aangezien er geen oplossing is voor continuïteit. Wij genereren maximale opbrengst van vlottende activa om uitstaande verplichtingen, lonen en salarissen, etc.

  • Productie wijzigingen

    Een bedrijf liquideert zijn overtollige machines om onnodige machinekosten en ruimte te voorkomen of om de productie te wijzigen.

  • Transparant

    Publieke inbrengers en bedrijven geven de voorkeur aan deze publieke transparante vorm van veilen van ongebruikte machines aangezien het belangenverstrengeling uitsluit.