Aukcje Case Studies

Nasze kontakty

Nils Brinkmann

Koordynator aukcji

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 190

brinkmann@netbid.com

Są różne przyczyny wyprzedaży majątku. Oto kilka typowych przykładów:

  • Upadłość

    Przedsiębiorstwo ogłasza upadłość i z powodu braku możliwości kontunuacji produkcji jest likwidowane. My osiągamy maksymalny przychód ze sprzedaży ruchomego majątku trwałego na pokrycie należności, płac itd.

  • Zmiana profilu produkcji

    Przedsiębiorstwo zleca sprzedaż zbędnych maszyn, aby niepotrzebnie nie blokować płynności finansowej i powierzchni produkcyjnej lub zmienić profil produkcji.

  • Transparentność

    Zleceniodawcy będący osobami publicznymi preferują przejrzystą formę aukcji dla sprzedaży zbędnych maszyn, ponieważ wyklucza to przyjmowanie korzyści.