FAQ – często zadawane pytania

Lista najczęściej zadawanych pytań, którą sporządziliśmy, abyś szybko znalazł odpowiedź na twoje pytania.

W razie niejasności proszę zwrócić się do naszego serwisu pod numerem telefonu +48 22 6360270 lub wysłać wiadomość pocztą email na adres pl@netbid.com.

 • Informacje ogólne

  • Kto może wziąć udział w aukcjach?

   Każda osoba fizyczna po ukończeniu 18 roku życia a także każda osoba prawna.

  • Jak mogę korzystać z NetBid?

   Jeżeli interesujesz się jakąś maszyną i chciałbyś zalicytować, lub też sam chciałbyś zaoferować swoje maszyny do sprzedaży, musisz się najpierw zarejestrować. Jest to bezpłatne i niezobowiązujące.

  • Dlaczego aukcja często kończy się później, niż było to zapowiedziane?

   Zasadniczo każda aukcja kończy się w podanym momencie zakończenia aukcji. Jednak w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 10 minut złożona zostaje oferta, aukcja przedłuża się automatycznie o kolejne 10 minut. Ten mechanizm jest kontynuowany tak długo, aż najwyższa oferta nie zostanie przebita przez 10 minut. Tym samym w końcowej fazie aukcji umożliwiane są bezproblemowe procedury. Mechanizm ten ma również na celu zrekompensować komplikacje z powodu możliwych przesunięć czasowych związanych z problemami technicznymi (np. przeciążeniem sieci, dużym natężeniem ruchu w Internecie).

  • Co to jest asystent licytujący?

   Ponieważ prawdopodobnie nie chcesz spędzić kilku tygodni online podczas trwania licytacji, oferujemy ci osobistego agenta licytującego. Jest to rodzaj asystenta elektronicznego, który podczas twojej nieobecności będzie za ciebie licytował. Sam określisz twoją maksymalną ofertę, a resztę zrobi za ciebie agent. W momencie gdy twoja aktualna oferta zostanie przebita, agent zalicytuje za ciebie w ramach podanego limitu. Ponieważ zawsze w przypadku ofert o tej samej wysokości przybicie otrzymuje oferta, która wpłynęła najszybciej, z ofertami oddanymi przez agenta zawsze jesteś z przodu.

  • Co to jest cena minimalna (reserve price)?

   Większość dostarczających wymaga ceny minimalnej. Jeżeli ta cena pod koniec terminu aukcji nie zostanie osiągnięta, może zostać udzielone przybicie z zastrzeżeniem.

  • Jak trzeba rozumieć przybicie z zastrzeżeniem?

   Przybicie z zastrzeżeniem zostaje udzielone wtedy, gdy cena minimalna nie zostanie osiągnięta. Nie wiąże się to jeszcze z prawem do nabycia przedmiotu. NetBid kontaktuje się wtedy ze sprzedającym (dostarczającym), żeby ustalić, czy sprzedaż wchodzi w grę.

  • Na jak długo jestem związany przybiciem z zastrzeżeniem?

   W tym wypadku oferent jest związany ze swoją ofertą na okres siedmiu dni kalendarzowych, potem jego oferta przestaje być wiążąca. W tym czasie NetBid wyjaśni, czy sprzedaż może nastąpić. Niezależnie od tego istnieje możliwość skierowania tego przedmiotu do dalszej licytacji, aby osiągnąć wyższą ofertę.

  • Czy mam mniejsze szanse w licytacji, jeżeli mam słabe połączenie z Internetem?

   Ponieważ każda oferta jest online przynajmniej 10 minut i koniec aukcji również jest dopasowany, licytować mogą także klienci z mniej wydajnymi łączami.

  • Czy potrzebuję jakiegoś szczególnego sprzętu lub oprogramowania, aby korzystać z www.netbid.com?

   Nie. Aktualne standardowe komputery z przeglądarką są wystarczająco wydajne. Specjalne programy nie są konieczne.

  • Dlaczego na niektóre pozycje nie mogę oddać oferty?

   Na naszej stronie znajdują się również pozycje, które są sprzedawane na aukcjach na żywo. Oferty na takie aukcje mogą być oddane tylko jako faks i są traktowane podczas aukcji jak oferty pisemne.

 • Licytacja i kupno

  • Jaka jest różnica w licytowaniu w sprzedaży Auktion i Trading?

   W przypadku aukcji kwoty postąpienia są z góry określone. Alternatywą jest możliwość skorzystania z agenta licytującego. W przypadku Tradingu możliwe jest oddanie oferty wyższej niż cena podana przez sprzedającego (przy opcji 75% ponad 75% ceny podanej przez sprzedającego). Mogą one być czasowo ograniczone.

  • Jak mogę nabyć na licytacji daną pozycję?

   Licytacje są klasycznym instrumentem tworzenia cen rynkowych: liczy się najwyższa oferta - warunki są takie same dla wszystkich. Najpierw należy się zarejestrować i zalogować jako licytujący. Potem można wziąć udział w aukcji. Jeżeli twoja oferta jest najwyższa, w momencie przybicia dochodzi do zawarcia umowy kupna na podstawie naszych Ogólnych Warunków Handlowych. W ten sposób stajesz się właścicielem danej pozycji i zostajesz o tym automatycznie poinformowany drogą mailową. Wylicytowaną maszynę możesz odebrać natychmiast po wpłynięciu ceny kupna (plus prowizja oraz VAT) na nasze konto i otrzymaniu potwierdzenia odbioru.

  • Jak mogę wycofać się z mojej oferty w licytacji?

   Oferty kupującego są prawnie wiążące i nie mogą być wycofane! Licytowanie nie jest zabawą. Jeżeli otrzymasz przybicie, zakup jest prawnie obowiązujący.

  • Jak dochodzi do przybicia w Aukcji / w Trading?

   Przybicie następuje, gdy zostanie osiągnięta lub przekroczona najwyższa oferta i skończył się wyznaczony czas aukcji. Jeżeli w ciągu ostatnich 10 minut aukcji oddana zostanie oferta, koniec aukcji przedłuża się o 10 minut. Przybicie następuje automatycznie. W sprzedaży Trading przybicie następuje manualnie. Sprzedający może sam wybrać, którą z oddanych ofert wybierze.

  • Co to jest cena minimalna (reserve price) w aukcji?

   Jeżeli na aukcji nie została osiągnięta cena minimalna, dochodzi do przybicia z zastrzeżeniem.

  • Co oznacza przybicie z zastrzeżeniem?

   Jeżeli podczas aukcji nie zostanie osiągnięta cena minimalna, przybicie następuje tylko z zastrzeżeniem. Przybicie z zastrzeżeniem nie jest jednoznaczne z prawem do nabycia przedmiotu. NetBid kontaktuje się w takim przypadku ze sprzedającym (dostarczającym) i ustala, czy sprzedaż w takiej sytuacji jest możliwa, czy nie.

  • Jak długo jestem związany przybiciem z zastrzeżeniem?

   Licytant jest związany przybiciem z zastrzeżeniem przez okres siedmiu dni kalendarzowych. W tym czasie NetBid ustala, czy sprzedaż jest możliwa. Niezależnie od tego, istnieje zawsze możliwość ponownego oddania pozycji do licytacji w celu uzyskania wyższej ceny.

  • Co oznacza przybicie z zastrzeżeniem przy pozycjach blokowych?

   W niektórych projektach oprócz pojedynczych pozycji mogą być dodatkowo utworzone bloki. Pozycje pojedyncze oraz pozycje blokowe mogą wtedy uzyskać jedynie przybicie z zastrzeżeniem. Po udzieleniu ostatniego przybicia następuje porównanie sumy poszczególnych przybić z kwotą przybicia pozycji blokowej. Porównanie to decyduje o przybiciach ostatecznych, o których są informowani kupujący.

  • Jakie koszty powstają przy przybiciu?

   Wszystkie ceny są cenami netto w euro, do ceny dolicza się prowizję i podatek VAT. Prowizja od kupującego jest uzależniona od ceny przybicia:

   0 - 25000 10%
   25000 - 50000 9%
   50000 - 100000 8%
   > 100000 7%

   Wyjątki w wysokości prowizji są możliwe i będą w danym przypadku podane. Do ceny przybicia i prowizji dolicza się kwotę obowiązującego podatku. Kupujący z krajów UE, którzy mają możliwość uzyskania zwrotu podatku obrotowego, mogą kupować bez podatku, podając numer identyfikacji podatkowej.

  • W jaki sposób i kiedy muszę zapłacić?

   Bezpośrednio po przybiciu licytujący zostaje o tym poinformowany drogą mailową. Przypadająca do zapłaty suma musi zostać wpłacona najpóźniej po otrzymaniu faktury pocztą.

  • Kiedy mogę dokonać oględzin interesujących mnie pozycji przed aukcją?

   Dokładne terminy oględzin znajdziesz w opisie każdej pozycji. Oględziny są publiczne, bezpłatne i odbywają się w podanych terminach lub w terminie umówionym, jeżeli jest to możliwe.

  • Kiedy mogę odebrać wylicytowane przeze mnie pozycje?

   Pozycje nabyte w drodze licytacji możesz odebrać po wpłynięciu ceny kupna na nasze konto (zobacz warunki płatności) i otrzymaniu pozwolenia odbioru.

  • Co to jest asystent licytujacy?

   Jeżeli przez cały okres trwania licytacji (nawet kilka tygodni) nie możesz być online, masz do dyspozycji osobistego agenta licytujacego. Jest to system, który przejmuje za ciebie licytowanie w czasie twojej nieobecności. Musisz podać twoją najwyższą stawkę i resztę przejmuje za ciebie agent licytujący. Jeżeli twoja aktualna oferta zostanie przebita, agent licytujący składa za ciebie nową ofertę w ramach podanego mu limitu. Z wszystkich ofert o tej samej wysokości wygrywa ta, która została złożona jako pierwsza, więc z pomocą agenta licytujacego jesteś zawsze na przedzie.

  • Jak mogę okazać zainteresowanie określonymi obiektami?

   Jeżeli szukasz np. tokarek CNC lub koparek samojezdnych, możesz umieścić twoje zlecenie poszukiwania w naszej bazie danych. Poinformujemy cię drogą mailową o aukcjach, które odpowiadaja twojemu zapotrzebowaniu.

  • Kto jest odpowiedzialny za demontaż/ transport nabytych pozycji?

   Każdy kupujący jest odpowiedzialny za demontaż i transport nabytego przez siebie towaru. Jeżeli nabywca nie chce lub nie może zrobić tego sam, chętnie udzielimy mu informacji o firmach zajmujących się demontażem i transportem, którym może zlecić te prace.

 • Sprzedaż

  • W jaki sposób mogę oferować moje maszyny w NetBid Trading?

   Nowi klienci muszą się najpierw zarejestrować. Przy pomocy danych dostępu możesz wejść na Login pod "Moje konto" znajdziesz tam informacje potrzebne do wpisania maszyny. Twoja oferta będzie oznaczona na liście symbolem Trading.

  • W jaki sposób mogę oddać moje maszyny do licytacji w NetBid?

   Nowi klienci muszą się najpierw zarejestrować. Przy pomocy danych dostępu możesz wejść na Login i pod "Moje konto" znajdziesz tam informacje jak oddać maszynę do licytacji. Twoja aukcja będzie oznaczona na liście symbolem aukcja. Przy wprowadzaniu maszyny na aukcję zobowiązujesz się do udzielenia wyłącznego prawa sprzedaży firmie NetBid.

  • Na co należy zwrócić uwagę przy sprzedaży Aukcja?

   * Istnieje wyłączne prawo sprzedaży, tzn. że nie możesz sprzedać maszyn gdzie indziej lub w inny sposób.
   * W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia wyznaczonej przez ciebie ceny minimalnej w chwili zakończenia aukcji przybicie następuje bez dodatkowej konsulatcji.
   * W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonej przez ciebie ceny minimalnej w chwili zakończenia aukcji istnieje możliwość pośrednictwa i konsulatcji między licytantem i sprzedającym w ramach terminu zastrzeżenia.

  • Na co należy zwrócić uwagę przy sprzedaży Trading?

   * Nie ma wyłącznego prawa sprzedaży. Możesz szukać innych sposobów sprzedaży. Przy sprzedaży w inny sposób konieczne jest poinformowanie o tym NetBid.
   * Możesz zaakceptować każdą wchodzącą ofertę w każdej chwili, niezależnie od tego czy twoja cena została osiągnięta.

  • Jak ustalam cenę?

   W zależności od formy sprzedaży konieczna jest w aukcji cena startowa i cena minimalna, w formie Trading cena, którą sprzedający sobie wyobraża. W formie Trading możesz określić opcjonalnie minimalną granicę wchodzących ofert na 75% twojej ceny.

  • Konieczne jest zdjęcie mojej maszyny?

   Tak, ponieważ bez zdjęcia maszyna nie będzie mogła być umieszczona. Zastrzegamy sobie deaktywację maszyn z niedostatecznym opisem. Zdjęcie musi być w formacie JPG, wielkość pliku maks. 128kB. Jeśli to możliwe, przygotuj również angielską wersję.

  • Jak mogę kontrolować moje aukcje/oferty?

   Otrzymasz natychmiast informacje przez email, gdy
   * pojawi się oferta (w Aukcji lub Trading)
   * aukcja/oferta zakończyła się sukcesem
   * zaczyna się okres zastrzeżenia dla aukcji/oferty
   * kończy się okres zastrzeżenia dla aukcji/oferty (bez efektu)
   * kończy się okres dla Trading
   * postawiono pytanie sprzedającemu (Trading)
   * zapytano o możliwość oględzin (Trading)

  • Do czego potrzebne jest potwierdzenie banku?

   Bank potwierdza swoim podpisem twoją wypłacalność na wypadek otrzymania przybicia. Przy objektach o dużej wartości NetBid wymaga potwierdzenia wypłacalności na piśmie, aby wykluczyć niepoważnych licytantów. Jest to również korzystne dla ciebie, ponieważ dzięki temu "niewypłacalni" licytanci nie mogą negatywnie wpływać na wynik licytacji!

  • Wybór i wypełnianie formularza wpisu maszyn

   Pod "Moje konto NetBid" znajdziesz odpowiednie formularze do wprowadzenia twoich maszyn. Dla Aukcji wybierz "Wpisanie aukcji" i dla Trading "Wpisanie oferty". Formularze różnią się podawanymi cenami. Pola obowiązkowe zaznaczone są (*). Gdy wszystkie dane zostały prawidłowo wpisane, pojawia się po potwierdzeniu "Ofertę/aukcję wysłać" strona z potwierdzeniem, gdzie możesz skontrolować wprowadzone dane. Stronę wysyłasz klikając na „Wysłać", po czym maszyna pojawia się natychmiast na naszej stronie internetowej Homepage. Zwróć uwagę na prawidłowy termin zakończenia, potem nie będzie możliwa zmiana.

  • Zmień

   Zmiany danych można dokonać, dopóki nie pojawi się żadna oferta. Zmiany ceny lub daty zakończenia aukcji/ oferty są po opublikowaniu pozycji niemożliwe.

 • Rejestracja

  • Czy rejestracja jest płatna?

   Nie, rejestracja jest bezpłatna i nie jest wiążąca.

  • Jak mogę się zarejestrować?

   Kliknij na słowo Rejestracja na listwie nawigacyjnej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  • Na co trzeba zwrócić uwagę przy nazwie użytkownika?

   Podaj przy nazwie użytkownika tylko dwie litery (np. inicjały), NetBid dopisze następnie cztery cyfry i utworzy w ten sposób nazwę użytkownika. Tę nazwę użytkownika otrzymasz w trakcie rejestracji. Zapamiętaj ją dobrze.

  • Dlaczego po zarejestrowaniu nie otrzymuję danych dostępu?

   Natychmiast po zakończeniu rejestracji na podany adres mailowy wysyłany jest email potwierdzający. Jeżeli nie otrzymasz maila od service@netbid.com, sprawdź folder SPAM. Przyczyną niedostarczenia wiadomości może być też błąd podczas wpisywania adresu mailowego lub zakłócenia. W tych przypadkach skontaktuj się z nami.

  • Mogę zmienić moje dane dostępu?

   Nazwa użytkownika zaproponowana przez system w trakcie rejestracji może zostać zmieniona przy zachowaniu reguł (6-10 znaków, tylko liczby, litery, _, -, bez podobieństw do nazwisk osób lub nazwy firmy). Późniejsza zmiana nie jest możliwa. Hasło może być zmieniane w każdej chwili. Tutaj trzeba zachować reguły tworzenia hasła (conjamniej 8 znaków, przynajmniej jedna liczba lub inny znak).

  • Jak mogę zablokować moje konto w NetBid?

   W sprawie dezaktywacji konta zgłoś się do nas. Twoje konto zostanie zablokowane. Wszystkie transakcje odnotowane do tego momentu muszą zostać rozliczone. Zwłaszcza oferty oddane na aukcjach pozostają ważne.

  • Już wcześniej licytowałem w aukcjach na żywo firmy Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG. Muszę się mimo to rejestrować?

   Nie. Możemy na życzenie przekazać twoje dane dostępu.

 • Ochrona danych

  • Czy moje dane są bezpieczne?

   Wszystkie dane osobiste są zakodowane w systemie SSL. Zapisane przez NetBid dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do transakcji. Więcej informacji otrzymasz pod Bezpieczeństwo.

  • Czy moje dane są bezpieczne?

   NetBid gwarantuje, że dane związane z udziałem w aukcji są wprowadzane do pamięci komputera i wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi aukcji.

 • firma NetBid

  • Kto stoi za NetBid?

   NetBid tworzą firmy NetBid Industrieauktionen AG i Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG. Jesteśmy na rynku od ponad 60 lat jako gwarancja profesjonalnej wyceny i sprzedaży maszyn i instalacji przemysłowych. Oferujemy ekspertyzy akceptowane w oficjalnych instytucjach i urzędach, uzyskujemy optymalne wyniki dzięki indywidualnym strategiom spieniężenia. Szybko i bez komplikacji możesz dowiedzieć się na naszej stronie internetowej o następnych aukcjach na żywo, składać oferty na kupno maszyn online lub sprzedawać maszyny.

Nasze kontakty

Nils Brinkmann

Koordynator aukcji

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 190

brinkmann@netbid.com