Formy sprzedaży

Wszystkie maszyny na stronie NetBid przyporządkowane są jednej formie sprzedaży i oznaczone odpowiednim symbolem. Rozróżniamy następujące formy sprzedaży:

  Auction
Maszyny są licytowane online, tzn. cena kształtuje się począwszy od ceny startowej ustalonymi krokami wzwyż. Jeżeli na końcu aukcji została osiągnięta lub przekroczona cena minimalna, następuje automatycznie przybicie dla najwyżej licytującego.
Auction Standard oznacza, że klient sam wstawił maszynę na platformę, Auction Premium oznacza maszynę wstawioną i oszacowanę przez NetBid.


Trading
Maszyny sprzedawane są online z wolnej ręki, tzn. oddanie oferty jest możliwe powyżej ceny startowej ustalonej przez dostarczającego (Option). Nie następuje automatyczne przybicie, lecz dostarczający decyduje sam, którą ofertę przyjmie. Zawarcie transakcji możliwe jest również przed datą zakończenia.
Trading Standard oznacza, że klient sam wstawił maszynę na platformę, Trading Premium oznacza maszynę wstawioną i oszacowaną przez NetBid.


Aukcja na żywo (Live Auction)
Maszyny są licytowane na aukcji na żywo i przedtem pokazane na platformie online, aby dać możliwość obejrzenia pozycji potencjalnym kupcom. Przyjmowane są oferty na piśmie, ale przybicie następuje wyłącznie na miejscu w czasie aukcji na żywo. 
Aukcja
Trading (sprzedaż z wolnej ręki)
Wyłączność
Tak. Pozycja nie może być sprzedana w inny sposób.
Nie. Zleceniodawca ma możliwość sprzedawania w inny sposób.
Oddawanie ofert
Oferty są oddawane rosnąco według kwot postąpienia. Postąpienie jest dopasowane do wysokości ceny.
Istnieje możliwość dowolnego wyboru wysokości oferty pomiędzy ceną startową a minimalną. Oferty mogą być ograniczone w czasie.
Asystent licytujący
Tak. Można aktywować asystenta licutującego, który sam będzie oddawał oferty do udzielonego mu limitu.
Nie. W tradingu nie ma asystenta licytującego.
Reguła 10 minut
Tak. Jeżeli w ciągu 10 minut przed końcem aukcji zostanie oddana inna oferta, to koniec aukcji przesunie się tak, że ta oferta zostanie online przez 10 minut. W tym czasie przyjmowane są inne oferty. Sytuacja powtarza się po wpłynięciu następnej oferty. Reguła 10 minut jest analogiczna do sposobu prowadzenia aukcji przez aukcjonera podczas aukcji na żywo.
Nie. W tradingu nie ma reguły 10 minut.
Czasowe ograniczenie oferty
Nie. Oferty są wiążące do końca aukcji plus 7 dni terminu warunkowego. Rezygnacja lub ograniczenie czasowe oferty nie są możliwe.
Tak: ograniczenie czasowe jest opcjonalnie możliwe.
Możliwe jest przybicie z zastrzeżeniem.
Tak. Jeżeli pod koniec aukcji najwyższa oferta jest niższa od ceny minimalnej, udzielane jest przybicie z zastrzeżeniem. Obowiązuje wtedy zależny od zlecenia termin zastrzeżenia, zwykle 7 dni. W czasie zastrzeżenia przyjmowane są dalsze oferty. W czasie zastrzeżenia NetBid pośredniczy pomiędzy oferentem, który oddał najwyższą ofertę a właścicielem.
Nie: W tradingu nie ma przybicia z zastrzeżeniem.
Przybicie
automatyczne: Platforma aukcyjna samodzielnie udziela przybicia.
manualne: Przybicie jest udzielane albo przez samego właściela albo przez NetBid na jego zlecenie w sposób manualny.
Skuteczne przybicie
Najwyższa oferta jest w momencie zakończenia aukcji równa lub wyższa niż cena minimalna.
Dowolna oferta otrzymuje przybicie przez sprzedającego lub przez NetBid w dowolnym momencie pomiędzy początkiem i zakończeniem sprzedaży (w okresie ważności oferty) w sposób manualny.
Zakończenie - brak sprzedaży
Nie wpłynęła żadna oferta lub podczas czasu zastrzeżenia nie zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy właścicielem a oferentem najwyżej licytującym.
Nie wpłynęła żadna oferta lub żadna oferta nie została przyjęta.