Warunki dostawy

Poprzez NetBid kupujesz maszyny w miejscu, w którym się znajdują „tak jak stoją i leżą“. Dostawa nie jest w tym uwzględniona! Kupujący jest zobowiązany po zapłaceniu całkowitej kwoty kupna zająć się demontażem i transportem. NetBid może jedynie wesprzeć w znalezieniu odpowiedniego partnera w zakresie transportu.

Należy pamiętać, że przejście własności następuje dopiero po całkowitym uiszczeniu zapłaty. Odliczenie podatku dochodowego wcześniej jest niemożliwe. Datę tą poświadcza data przelewu lub poświadczenie wpływu / pokwitowanie. Data umiejscowiona na fakturze jako data dostawy nie ma tutaj ważności.