DEMONTAŻ

Nasze kontakty

Nils Brinkmann

Koordynator aukcji

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 190

brinkmann@netbid.com

Informacje na temat demontażu

Optymalne przeprowadzenie demontażu leży w interesie wszystkich zainteresowanychi i wymaga ścisłej komunikacji. W zależności od sytuacji zakładu należy unikać zakłócania bieżącej produkcji lub podejmować inne szczególne środki ostrożności. W zakładach, w których produkcja już się nie odbywa, jest to łatwiejsze. Używanie znajdujących się na miejscu urządzeń podnoszących może być uzgodnione pomiędzy sprzedającym a kupującym.

Należy wykluczyć wszelkie niebezpieczeństwa dla osób, budynków lub innych przedmiotów, a także szkody ekologiczne. Wymaga to odpowiednio wykwalifikowanego personelu i właściwych narzędzi. Podczas cięcia przewodów zasilających (prąd, woda, gaz, ciśnienie, sprężone powietrze, klimatyzacja, ścieki itp.) należy zwrócić uwagę na prawidłowe zaślepienie rur lub kabli. Należy unikać wycieku zasobów, a w przypadku kiedy nastąpią, należy je w odpowiedniej formie zabezpieczyć. Tego typu surowce należą do sprzedaży i muszą być poddane recyklingowi lub utylizacji.

Jeżeli podczas demontażu konieczne są zmiany w bryłach budynków, to leżą one w gestii kupującego i po zakończeniu demontażu budynki muszą zostać odbudowane.