ZABEZPIECZENIE

Nasze kontakty

Nils Brinkmann

Koordynator aukcji

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 190

brinkmann@netbid.com

Informacje o zabezpieczeniu majątku

Jeżeli maszyny znajdują się poza obszarami działania właściciela i mogą być zagrożone zamknięciem na klucz, bezprawnym użytkowaniem, sprzedażą itp., wtedy odpowiednim środkiem jest ich zabezpieczenie. Maszyny są przewożone do innego miejsca składowania. W każdym pojedynczym przypadku należy wybrać odpowiednie miejsce składowania, transport itp.

Zabezpieczenie podejmuje się w ramach możliwości ustawowych. Dlatego gwarancja dokonania zabezpieczenia nie jest możliwa, jeżeli zabezpieczenie byłoby niewykonalne w sposób legalny.
Zleceniodawcą zabezpieczenia jest właściciel, który ponosi wszystkie związane z nim koszty, włączając demontaż i transport, a także usługi dodatkowe, takie jak ubezpieczenia.