Metoda

Nasze kontakty

Verena Bach

asystentka zarządu

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 212

bach@netbid.com

Precyzyjne wartości uzyskujemy z ponad 550.000 rekordów naszej bazy danych, która jest tworzona na podstawie licznych aukcji i sprzedaży różnych maszyn i urządzeń. Kto może być lepszym specjalistą od powiązań pomiędzy popytem a podażą?

Oprócz tego w naszych wycenach dóbr inwestycyjnych uwzględniamy aktualną sytuację rynkową poszczególnej branży.

Takie połączenie realnych cen sprzedaży z ciągłą obserwacją rynku tworzy wyjątkową podstawę dla określania precyzyjnych i wiarygodnych wartości maszyn i urządzeń.

Case Studies - studium przypadku

 • Podział przedsiębiorstwa
 • Regulowanie kwestii następstwa
 • Zamiar finansowania
 1. 1
  Inwentaryzacja – Oględziny sprzętu na miejscu, dokumentacja fotograficzna i skatalogowanie istniejącego oprzyrządowania, wgląd w dokumentację techniczną.
 2. 2
  Wycena – Wycena na podstawie dostępnych informacji wraz z oceną wiarygodności oraz badaniem rynku.
 3. 3
  Wykonanie - Przegląd praw osób trzecich, Management Summary oraz szczegółowy opis poszczególnych maszyn oraz dokumentacja fotograficzna najcenniejszych obiektów.