Študije primerov

Kontaktna oseba

Verena Bach

Asistentka poslovodstva

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 212

bach@netbid.com

Ocena mobilnih sredstev družbe je potrebna v mnogih situacijah, npr. pri razdelitvi obratov, dedovanju ali pripravi finančnih načrtov.