Premoženje (blagovne znamke in nacrti/know-how) podjetja za proizvodnjo stiskalnic, strojnih delov in opreme

Premoženje (blagovne znamke in nacrti/know-how) podjetja za proizvodnjo stiskalnic, strojnih delov in opreme

Št. ponudba: 16211

3. četrtletje 2021