Upravljanje kakovosti

Od pomladi 2011 imata NetBid AG in Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG certifikat DIN EN ISO 9001: 2008.

Vprašati, zakaj?

Ker smo pri naših strankah prepoznali željo po zanesljivosti in jasnosti. Nato smo pregledali naše procese skupaj z zunanjimi svetovalci in jih optimizirali. Z zavezujočimi predpisi, usposabljanjem zaposlenih in dokumentiranimi delovnimi procesi nudimo preglednost postopkov in zagotavljamo visoko kakovost naših storitve.

V okviru našega internega upravljanja kakovosti nenehno izboljšujemo procese. Poleg tega imamo redne presoje, ob katerih prejmemo oceno s strani zunanjih strokovnjakov.

Prosimo vas, da nam pomagate pri izboljšanju naših storitve. Povejte nam, kaj vam je všeč in kaj ne. Vedno smo hvaležni za konstruktivne nasvete. Pišite nam na info@netbid.com.

Kontaktna oseba

   

Oliver Trost

   

Projektni vodja

   

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 120

   

trost@netbid.com