Prodajne oblike

Vsi stroji na strani NetBid so v prodajni obliki in označeni z majhnim simbolom. Razlikujemo med naslednjimi prodajnimi oblikami:

br Dražba
Stroji se prodajajo na dražbi, kar pomeni, da cenitev sledi od začetne cene v vnaprej določenih korakih navzgor. Če je na datum dražbe dosežena ali presežena najnižja cena, sledi samodejno doplačilo najboljšemu ponudniku.
Dražba standard opredeljuje stroj, ki ga stranka doda sama, dražba premium pa stroj, ki ga doda in oceni NetBid.


Prodaja
Stroji se preko spleta prodajajo prosto, kar pomeni da je ponudbo mogoče oddati brez začetne cene pošiljatelja (opcija). Samodejni sprejem ponudbe ni možen, kar pomeni, da lahko pošiljatelj sam sprejme katero koli ponudbo. Zaključek je možen še pred koncem dražbe.
prodaja standard pomeni, da je pošiljatelj sam dodal stroj, prodaja premium pomeni, da je stroj dodal in ocenil NetBid.


prodaja standard opredeljuje stroje, ki jih stranka sama doda, prodaja premium pa stroje, ki jih doda in oceni NetBid.


Dražba v živo (Live Auction)
Stroji se prodajajo na dražbi v živo in so vnaprej z vsemi potrebnimi informacijami prikazani na spletu. Pisne ponudbe sprejemamo, vendar se doplačilo vedno opravi na kraju samem v okviru dražbe v živo. 
Dražba (dražba)
Trgovanje (prodaja)
Ekskluzivnost
Da: Pozicije ne smete drugje prodajati.
Ne: Alternativni prodajni kanali so možni.
Ponudba se začne z začetno ceno naraščajoče. Koraki ponudbe so prilagojeni ustreznemu cenovnemu razredu.
Oddajanje ponudb poteka od začetne cene naraščajoče navzgor. Določeni koraki oddajanja ponudb so prilagojeni vsakokratnemu cenovnemu razredu. Ponudbe se lahko med začetno in najnižjo ceno prosto izbirajo. Lahko so časovno omejene.
Ponudbeni agent
Da: Aktivirate lahko ponudbenega agenta, ki samostojno oddaja ponudbe do določene meje.
Ne: Pri prodaji ni ponudbenih agentov.
10-minutno pravilo
Da: če 10 minut pred koncem dražbe nekdo odda novo ponudbo, se dražba podaljša za nadaljnjih 10 minut. V tem primeru še vedno sprejemamo ponudbe. Postopek se ponovi z drugimi ponudbami. Pravilo 10 min je podobno štetju dražitelja na dražbah v živo.
Ne: pri prodaji pravilo 10 min ne velja.
Omejitev ponudbe
Omejitev ponudbe
Ne: ponudbe so zavezujoče do konca dražbe plus dodatnih 7 dni rezervacije. Umik ali časovna omejitev ni mogoča.
Ja: časovna omejitev je opcionalna mogoča.
Možna odobritev s pridržkom
Ja: če je ob koncu dražbe najvišja ponudba pod prodajno ceno se dodeli odobritev s pridržkom. V tem primeru velja časovna omejitev s pridržkom 7 dni. Med tem časom sprejemamo druge ponudbe. NetBid v tem obdobju ne sklepa in posreduje med ponudnikom z najvišjo ponudbo in lastnikom.
Ne: Pri prodaji ni odobritve s pridržkom.
Odobritev
ročno: odobritev zajame lastnik sam ali pa ga po njegovem naročilu zajame NetBid.
ročno: odobritev odobri lastnik sam ali pa ga NetBid v njegovem imenu ročno zabeleži.
uspešna odobritev pri
Najvišja ponudba je ob koncu dražbe enaka ali višja od najnižje cene.
Poljubna ponudba se od prodajalca ali NetBid ob poljubnem času ročno odobri med začetkom ponudbe in koncem (med veljavnostjo ponudbe).
neuspešen konec
Ni bilo ponudb ali med obdobjem s pridržkom ni dosežen sporazum med ponudnikom z najvišjo ponudbo in lastnikom.
Ni bilo ponudb ali nobena ponudba ni sprejeta.