Dobavni pogoji

Na kraju samem kupite stroje pri NetBid "kot ležijo in stojijo". Izrecno poudarjamo, da dostave ni! Po celotnem plačilu mora kupec zagotoviti demontažo in prevoz. NetBid ga lahko samo podpira in mu pomaga pri iskanju ustreznih transportnih partnerjev.

Upoštevajte tudi, da je prenos lastništva možen le po celotnem plačilu. Odbitek davka na promet vnaprej ni možen. Zadevni datum se določi na podlagi datuma nakazila ali prejema. Običajen napotek na datum dobave na računih s tem zastara. NetBid Industrie-Auktionen AG