DEMONTAŽA

Kontaktna oseba

   

Nils Brinkmann

   

Vodja koordinacije dražbe

   

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 190

   

brinkmann@netbid.com

Informacije na temo demontaža

Vseh na dražbi pridobljenih ali kupljenih naprav ni možno ročno ali z enostavnim dvigovanjem prestaviti in odpeljati. Večji stroji ali celi sistemi zahtevajo bolj natančno načrtovano demontažo. Demontaža je odgovornost kupca. Pri oddaji ponudbe je treba upoštevati stroške in čas, ki pri tem nastanejo... Optimalna demontaža je v interesu vseh vpletenih in zahteva tesno sodelovanje. Glede na operativne razmere na kraju samem, je treba preprečiti motnje proizvodnje ali sprejeti druge posebne zaščitne ukrepe. Na območju opuščenih proizvodnih enot je to ponavadi lažje. O uporabi morebitne obstoječe dvižne opreme se dogovorita kupec in prodajalec.

Izključiti je treba vse nevarnosti za ljudi, stavbe ali druge predmete, kot tudi okoljske škode. To zahteva ustrezno usposobljeno osebje in ustrezno delovno in dvižno opremo. Pri ločevanju oskrbovalne linije (električne energije, vode, plina, komprimiranega zraka, klime, odpadne vode, itd) je treba upoštevati pravilne zaključke. Paziti je treba, da se obratovalna sredstva ne izločajo in jih je treba absorbirati v ustrezni obliki. Te obstoječe snovi spadajo v nakup in jih je treba odstraniti, če jih ni možno nadalje uporabiti.

Če demontaža povzroči gradbene spremembe, jih mora opraviti kupec in jih po demontaži znova pravilno vgraditi.