TRANSPORT IN CARINJENJE

Kontaktna oseba

   

Nils Brinkmann

   

Vodja koordinacije dražbe

   

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 190

   

brinkmann@netbid.com

Informacije na temo transport in carinjenje

NetBid ne dostavlja, ne pakira in ne naklada. Datum dostave, naveden na naših računih, se navezuje na §3 (1) Zakona o davku na promet.

Za dostavo kupljenih / pridobljenih strojev poskrbi kupec sam. Prevzem lahko opravi osebno ali ga organizira preko tretje osebe. Po potrebi NetBid pomaga pri iskanju najboljšega ponudnika za špedicijo, ki pa jo mora naročiti kupec sam. S špedicijo sam dogovori varen način prevoza strojev in katera vozila se bodo uporabila itd.

Kupcu sporočimo vse razpoložljive podatke v zvezi z zunanjimi merami, težami in če potrebno vključiti delujejo ali nevarnih snovi sporočiti kupcu. Dodatne informacije je treba po potrebi pridobiti, jih sporočiti špediciji ali upoštevati pri lastnem prevozu.

Mi ne zagotavljamo dvigal, potrebna za dvigovanje strojev. Uporabo morebitnih obstoječih žerjavov ali viličarjev mora odobriti lastnik in izvesti usposobljeno osebje. Če na mestu prevzema ni ustreznih dvigal, jih mora kupec zagotoviti.

NetBid pomaga kupcu pri urejanju carinskih formalnosti, kar pa kupca ne odvezuje vseh obveznosti, ker je sam naročil izvoz. Oznaka strojev, ki se bodo izvozili, klasifikacije, mere in velikosti tovora v carinskih listinah zahtevajo visoko stopnjo pozornosti. Če je pri izvozu vključena špedicija, jo je treba po potrebi vključiti, da se lahko upoštevajo najavljeni mejni prehodi.